Klik op de afbeelding en ontvang jouw gratis e-book

'MINDSET IMPROVEMENT FOR BEGINNERS' By Valérie PYCK

Hallo! Ik ben Valérie aka Pyck's Kicks.

Mijn verhaal is er een van persoonlijke transformatie, een reis door kunst en avontuur. Tijdens een burn-out vond ik troost en passie in mijn oude liefde: schilderen. Met een kwast in de hand herontdekte ik mijn ware zelf.

Ik ben een avonturier in hart en nieren, doordrenkt met de authentieke geest van de jaren negentig. Mijn jeugd bracht ik door met dromen over kunst, hoewel ik op mijn vijftiende mijn formele opleiding stopzette. Maar het leven heeft een manier om ons terug te brengen naar waar we horen. Mijn burn-out werd een brug terug naar mijn studies, een kans om mijn leven weer op te pakken.

Mijn kunstwerken zijn meer dan alleen doeken; ze zijn de levende verhalen van mijn persoonlijke groei en onwrikbare motivatie. Elke penseelstreek vertelt over een stap die ik heb gezet op mijn pad naar zelfontdekking. Ik ben een bron van motivatie, niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen, en dit zie je terug in mijn werk.

Jeugdig van geest en altijd klaar voor het volgende avontuur, trek ik de wereld in als een echte backpacker. Mijn verhaal is kort, maar het is intens en vol van leven. In mijn kunst vind je de echo's van een ziel die nooit ophoudt met verkennen, leren en groeien. Welkom in mijn wereld, waar elk kunstwerk een hoofdstuk is van mijn continue reis.

 

Hello! I'm Valérie aka Pyck's Kicks.

My story is one of personal transformation, a journey through art and adventure. During a burnout, I found solace and passion in my old love: painting. With a brush in hand, I rediscovered my true self.

I am an adventurer at heart, infused with the authentic spirit of the nineties. My youth was spent dreaming about art, though I left formal education at the age of fifteen. But life has a way of bringing us back to where we belong. My burnout became a bridge back to my studies, an opportunity to pick up my life again.

My artworks are more than just canvases; they are the living stories of my personal growth and unwavering motivation. Each brushstroke tells of a step I have taken on my path to self-discovery. I am a source of motivation, not just for myself but also for others, and this is reflected in my work.

Youthful in spirit and always ready for the next adventure, I explore the world as a true backpacker. My story is brief, but it's intense and full of life. In my art, you will find the echoes of a soul that never stops exploring, learning, and growing. Welcome to my world, where each artwork is a chapter of my ongoing journey.