Ngagne Maleine Séne, alias Taaw, is een kunstenaar geboren in Dakar, Senegal, in 1977. Zijn kunstwerken harmoniseren traditionele Afrikaanse kunst, kubisme en surrealisme. Vanaf 2001 exposeert hij regelmatig zijn abstracte schilderijen in de Verenigde Staten, Europa en Senegal.

Zijn creaties weerspiegelen invloeden van surrealistische en kubistische bewegingen, aangevuld met elementen uit de West-Afrikaanse cultuur, zoals maskerachtige afbeeldingen en levendig kleurgebruik. Thema's in zijn schilderijen omvatten liefde, de verbinding tussen man en vrouw, familie, spiritualiteit en het universele bestaan.

In sommige van zijn werken integreert Taaw alledaagse materialen en voedsel uit zijn geboorteland, zoals visnetten, bonen, maïs, rijst, en meer. Deze aanpak staat bekend als "gecombineerde schilderkunst". Daarnaast gebruikt hij textielfragmenten in bepaalde werken, die hij op een mozaïekachtige en kubistische manier ordent.

Zijn techniek vindt zijn oorsprong in het Baye-Fallisme, een beweging geïntroduceerd door de Senegalese geestelijke Cheikh Ibrahima Fall in de 19e eeuw. Baye-Fallisten vervaardigden kleding uit samengevoegde stoffen voor behoeftige mensen, en deze praktijk inspireert Taaw in zijn kunst, waarbij hij solidariteit op een nieuwe artistieke manier belicht.

 

Ngagne Maleine Séne, also known as Taaw, is an artist born in Dakar, Senegal, in 1977. His artworks harmonize traditional African art, cubism, and surrealism. Since 2001, he has regularly exhibited his abstract paintings in the United States, Europe, and Senegal.

His creations reflect influences from surrealist and cubist movements, complemented by elements from West African culture, such as mask-like images and vibrant color usage. Themes in his paintings encompass love, the connection between man and woman, family, spirituality, and universal existence.

In some of his works, Taaw integrates everyday materials and food from his homeland, such as fishing nets, beans, corn, rice, and more. This approach is known as "combined painting." Additionally, he incorporates textile fragments in certain pieces, arranging them in a mosaic and cubist manner.

His technique traces its roots to Baye-Fallism, a movement introduced by the Senegalese religious leader Cheikh Ibrahima Fall in the 19th century. Baye-Fallists sewed fabrics together to create clothing for those in need, and this practice inspires Taaw in his art, where he sheds light on solidarity in a new artistic context.